Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516393
Title Erratum to : Performance evaluation of operational atmospheric correction algorithms over the East China Seas (Chinese Journal of Oceanology and Limnology, (2017), 35, 1, (1-22), 10.1007/s00343-016-5170-6)
Author(s) He, Shuangyan; He, Mingxia; Fischer, Jürgen; Yuan, Dongliang; Xu, Peng; Xu, Tengfei; Yang, Xianping; Sokoletsky, Leonid; Wei, Xiaodao; Shen, Fang; Zou, Juhong; Guo, Maohua; Cui, Songxue; Zhou, Wu; Gao, Dalu; Jin, Guangzhen; Lü, Xianqing; Qiu, Fuwen; Fang, Wendong; Pan, Aijun; Cha, Jing; Zhang, Shanwu; Huang, Jiang; Wang, Tao; Cheng, Yongzhou; Chen, Xiaoyan; Liu, Zhaopu; Long, Xiaohua; Hou, Zhishuai; Wen, Haishen; Li, Jifang; He, Feng; Liu, Qun; Wang, Jinhuan; Guan, Biao; Wang, Qinglong; Shahjahan, Md; Kabir, Md Farajul; Sumon, Kizar Ahmed; Bhowmik, Lipi Rani; Rashid, Harunur; Li, Shu; Yu, Kefu; Zhao, Jianxin; Feng, Yuexing; Chen, Tianran; Zhou, Shun; Ren, Yichao; Pearce, Christopher M.; Dong, Shuanglin; Tian, Xiangli; Gao, Qinfeng; Wang, Fang; Liu, Liming; Du, Rongbin; Zhang, Xiaoling; Dong, Shuanglin; Sun, Shichun; Feng, Song; Lin, Jianing; Sun, Song; Zhang, Fang; Zhang, Zhipeng; Tang, Xuexi; Tang, Haitian; Song, Jingjing; Zhou, Jian; Liu, Hongjun; Wang, Qixiang; Qian, Kuimei; Liu, Xia; Chen, Yuwei; Sun, Chengjun; Jiang, Fenghua; Gao, Wei; Li, Xiaoyun; Yu, Yanzhen; Yin, Xiaofei; Wang, Yong; Ding, Haibing; Sun, Zhongmin; Wang, Yongqiang; Yan, Pengcheng; Guo, Hui; Yao, Jianting; Tanaka, Jiro; Kawai, Hiroshi; Song, Na; Chen, Muyan; Gao, Tianxiang; Yanagimoto, Takashi; Lu, Xia; Luan, Sheng; Kong, Jie; Hu, Longyang; Mao, Yong; Zhong, Shengping; Liu, Yan; Zhao, Weihong; Li, Caiyan; Miao, Hui
Source Chinese Journal of Oceanology and Limnology 35 (2017)2. - ISSN 0254-4059 - p. 466 - 467.
DOI https://doi.org/10.1007/s00343-017-7466-6
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2017
Abstract Unfortunately for all articles of Vol. 35 No. 1 the future journal title “Journal of Oceanology and Limnology” was used instead of the current journal title “Chinese Journal of Oceanology and Limnology”. All articles in the issue are aff ected. Please make sure to cite the articles with the following Vol. and No. info: Chinese Journal of Oceanology and Limnology, Vol. 35 No. 1, [page range].
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.