Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516807
Title Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie en evaluatie van methoden voor het bepalen van bedrijfseigen versleping bij de productie van mengvoeder
Author(s) Bikker, P.; Beumer, H.; Goeij, E.J. de; Hooglugt, J.; Wegh, R.; Egmond, H.J. van
Source Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2017.003) - 51
Department(s) Animal Nutrition
WIAS
BU Veterinary Drugs
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) mengvoer - veevoederindustrie - wetgeving - nederland - voedertoevoegingen - compound feeds - feed industry - legislation - netherlands - feed additives
Categories Feed Composition and Quality
Abstract Mengvoederfabrikanten dienen veilige diervoeders van goede kwaliteit te leveren ter bescherming van de dier- en volksgezondheid en het milieu. Door technische en organisatorische maatregelen moet (kruis)verontreiniging met ongewenste stoffen, toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen zo veel mogelijk worden beperkt (Verordening 183/2005/EG). Om hieraan te kunnen voldoen schrijven nationale kwaliteitssystemen zoals GMP+ International B.V. (GMP+) in Nederland voor om de versleping van productielijnen van mengvoeders te bepalen en hiermee rekening te houden bij de productie van voeders met kritische stoffen. Een goede procedure en uitvoering van de verslepingstest zijn van belang voor de mengvoederbedrijven en voor de controlerende instanties zoals de NVWA om de doelmatigheid van beheersmaatregelen te beoordelen. Het doel van dit project was daarom: - inventariseren van de methoden die binnen GMP+ gebruikt (mogen) worden voor het bepalen van het bedrijfseigen -verslepingspercentage; - in kaart brengen van de kritische stappen in de methoden en uitvoering ervan; - opstellen van aanbevelingen voor het verbeteren en uniformeren van de verslepingstesten ten behoeve van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.