Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520011
Title Gezondheidsmakelaars verbeteren het Gezondheidsbevorderend Systeem van hun wijk of gemeente
Author(s) Fransen, G.A.J.; Riet, A. v.d.; Ham, L.T.J. v.d.; Wagemakers, Annemarie; Molleman, G.R.M.
Source In: Nederlands Congres Volksgezondheid 2017 - De professional maakt het verschil. -
Event Symposium. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), Amersfoort, 2017-04-12/2017-04-13
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2017
Abstract Achtergrond en doelstelling:
Sinds 2009 zijn er gezondheidsmakelaars werkzaam bij GGD Gelderland-Zuid, iedere gezondheidsmakelaar heeft zijn eigen wijken of gemeenten. Zij hebben als taak om het GezondheidsBevorderend Systeem (GBS) in hun gemeente/wijk te verbeteren, zoals beschreven in ons logisch model (gepresenteerd op NCVGZ 2015). Het doel van dit onderzoek is om een monitoringsinstrument te ontwikkelen voor het meten van het GBS en een eerste meting uit te voeren, zodat we inzicht krijgen in hoe “sterk” het GBS van iedere gemeente/wijk is.

Methode:
8 variabelen zijn benoemd om het GBS te operationaliseren: samenwerking; samenhang; duurzaamheid; integrale aanpak; draagvlak; aanpak gebaseerd op een gezondheidsprofiel; in staat zijn tussentijdse resultaten zichtbaar te maken; bereik einddoelgroep. Vanuit literatuurstudie is gezocht naar valide instrumenten om deze variabelen te meten en te kwantificeren en is een monitoringsinstrument ontwikkeld.
Per gemeente/wijk zijn 8 stakeholders uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen: de gezondheidsmakelaar, ambtenaar volksgezondheid, huisarts, wijkverpleegkundige, welzijn, sportservice, fysiotherapeut en adviseur gezonde school. De meting vindt nu plaats in het hele werkgebied van GGD Gelderland-Zuid (16 gemeenten waaronder Nijmegen (8 wijken) en Wijchen (2 wijken)). Naast de vragenlijst vindt er documentanalyse plaats en gesprekken met gezondheidsmakelaar en evt andere stakeholders om de resultaten goed te kunnen duiden en in de context te beoordelen.

Resultaten:
Per gemeente/wijk zal een factsheet gemaakt worden met daarop de scores per variabele (gemiddelde van de 8 stakeholders). De resultaten verwachten wij in februari 2017.

Conclusie en aanbevelingen: Met dit monitoringsinstrument zijn we in staat om de sterke van het GBS te meten, waarmee de gezondheidsmakelaar beter kan bepalen waar het GBS van zijn/haar gemeente versterkt kan worden en hij/zij op zou kunnen inzetten. Daarnaast dragen deze metingen bij aan het zichtbaar maken van de resultaten van de gezondheidsmakelaars.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.