Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527785
Title De betekenis van chloride voor bomen: toxische gehalten in blad, naalden en grond : een literatuuroverzicht = The significance of chloride for trees: toxic concentrations in foliage and soil : a literature review
Author(s) Burg, J. van den
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 323) - 123
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1982
Keyword(s) bosbouw - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - bodemchemie - anorganische verbindingen - zoute gronden - alkaligronden - waterrelaties - wortels - bodemeigenschappen - bosschade - beschadigingen - erosie - planten - toxische stoffen - chloride - forestry - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil fertility - nutrients - soil chemistry - inorganic compounds - saline soils - alkaline soils - water relations - roots - soil properties - forest damage - injuries - erosion - plants - toxic substances - chloride
Abstract Literatuurstudie over de relaties tussen het zoutgehalte in de bodem (het C-cijfer), het chloride-gehalte van blad en naalden, de groei en het optreden van zichtbare schadeverschijnselen. Voor een groot aantal geslachten en soorten zijn de C-cijfers, kritische chloride-gehalten en het chloride-gehalte, waarbij blad en naalden juist zichtbare schade gaan vertonen, opgenomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.