Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 527965
Title Beheer, graslandgebruik en externe factoren op landbouwbedrijven met aangepaste landbouw
Author(s) Rabenswaay, C.W. van; Smeets, P.J.A.M.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw De Dorschkamp nr. 518) - 96
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) graslanden - extensieve landbouw - landbouw bedrijven - natuurbescherming - landbouw - alternatieve landbouw - biologische landbouw - nederland - agrarisch natuurbeheer - grasslands - extensive farming - farming - nature conservation - agriculture - alternative farming - organic farming - netherlands - agri-environment schemes
Abstract Een inventarisatie op ongeveer 60 bedrijven (50 in veenweidegebieden en 10 in zandgebieden), als onderdeel van een onderzoeksprogramma, dat zich richt op de mogelijkheden en effecten van natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. Een groot aantal instanties werkt hieraan mee, nl. provincies en verschillende diensten en instellingen van MLV en NRLO
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.