Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 531462
Title Compost en micro-organismen verlagen druk wortelknobbelaaltjes: systeemaanpak voor weerbare bodem
Author(s) Streminska, M.A.
Source Compost en micro-organismen verlagen druk wortelknobbelaaltjes: systeemaanpak voor weerbare bodem, Onder Glas, jrg. 14, nr. 12, p.20-21, 2017-12-15, Jojanneke Rodenburg, https://edepot.wur.nl/430651
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About Bodemgebonden teelten ondervinden veel last van Pythium, Fusarium, wortelknobbelaaltjes, Rhizoctonia en Verticillium. Tel daarbij de verwachting op dat een aantal chemische middelen, dat nu volop in gebruik is, in de toekomst niet meer beschikbaar zal zijn. Reden genoeg om te zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld het sturen op een weerbare bodem. Het stapelen van verschillende biologische middelen en maatregelen laat goede resultaten zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.