Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 531962
Title Genetische vooruitgang sneller dan opbrengststijging - Maximale opbrengst vaak niet rendabel
Author(s) Rijk, Bert; Ittersum, Martin van
Source Genetische vooruitgang sneller dan opbrengststijging - Maximale opbrengst vaak niet rendabel, De Boerderij 103 no. 15, 4 pages, 2018-01-09, Luuk Meijering
Department(s) PE&RC
Plant Production Systems
Publication type Media appearance
Publication year 2018
Abstract

Nieuwe rassen van de belangrijkste akker­bouwgewassen bieden nog steeds een verdere potentiele opbrengststijging. Het gat tussen de behaalde opbrengsten en de potentiele opbrengsten wordt echter steeds groter. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door WUR PAGV.

Nieuwe rassen van de belangrijkste akker­bouwgewassen bieden nog steeds een verdere potentiele opbrengststijging. Het gat tussen de behaalde opbrengsten en de potentiele opbrengsten wordt echter steeds groter. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door WUR PAGV.

2

In de internationale literatuur duiken steeds vaker artikelen op waaruit blijkt dat praktijkopbrengsten in hoogproductieve landen stagneren. Reden genoeg voor WUR-onderzoekers om een eerder onderzoek aan rassenproeven in Nederland over de jaren tot 2010 te herhalen met de nieuwste gegevens. Met een specifieke statistische analyse van rassenproeven kan de invloed van veranderend klimaat, maar ook de CO2-concentratie in de lucht (E) en gewijzigde teeltmaatregelen (M) gescheiden wordenvan het effect vande introductie van nieuwe rassen (G).De opbrengst van een gewas hangt af van de genetische eigenschappen van het ras, het klimaat en de teeltmaatregelen (dit wordt afgekort als GxExM = genetics x environment x management).

Uit analyse van rassenproeven die zijn uitgevoerd van 1980 tot 2016 in wintertarwe, zomergerst, zetmeelaardappelen en suikerbieten blijkt dat het opbrengend vermogen van nieuwe rassen van deze gewassen blijft stijgen, los van weers-en klimaatinvloeden en verbeterd gewasmanagement.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.