Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532126
Title Van voer naar vlees: toepassing van concepten uit de productie-ecologie
Author(s) Linden, Aart van der
Event FoodFIRST Vijverbergsessie ‘Het wankele evenwicht tussen wetenschap en beleid’, The Hague, 2016-8-24/2016-8-24
Department(s) Animal Production Systems
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2016
Abstract Mijn onderzoek geeft het voorbeeld van extensieve vleesproductie in Frankrijk, maar de gebruikte methodologie kan wereldwijd worden toegepast. Daarmee kan inzicht worden verkregen in welke regio’s de vleesproductie duurzaam geïntensiveerd kan worden. Na het berekenen van de yield gaps voor de veeteelt wordt geanalyseerd wat de beperkende factoren zijn voor de groei van dieren. Het door ons ontwikkelde model voor vleeskoeien geeft aan of de productie wordt beperkt door het genotype van de dieren, te warme en te koude omstandigheden, voerkwaliteit, voerkwantiteit en management. Op basis van de beperkende factoren kunnen verbeteringen in boerderijsystemen worden doorgevoerd, om de productie duurzaam te intensiveren. De resultaten voor Frankrijk geven aan dat er mogelijkheden zijn om de vleesproductie te intensiveren vanuit biologisch perspectief. Intensivering van de vleesproductie moet ook economisch voordelig zijn en vanuit sociaal perspectief aanvaardbaar zijn. Daarnaast moet dierwelzijn gewaarborgd worden bij duurzame intensivering. Ook dient er rekening te worden gehouden met de competitie tussen akkerland voor gewassen die direct door mensen worden gegeten en akkerland voor de productie van veevoer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.