Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532519
Title Verslag onderzoek vispassage via bekkenvistrap Archem in de Regge in 1991
Author(s) Heermans, W.; Stolwijk, H.P.M.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Kust- en Binnenvisserij BINVIS 91-03) - 15
Department(s) Nederlands instituut voor Visserijonderzoek
Publication type Research report
Publication year 1991
Keyword(s) vissen - migratie - overijssel - fishes - migration - overijssel
Abstract Door de visserijkundig ambtenaar van het ministerie van LNV, de heer J.G. Wiggen, werd het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) benaderd om mee te willen werken aan een onderzoek naar het functioneren van de bekkenvistrap in de Regge bij Archem. Eén en ander in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel en de hengelsport Federatie Oost-Nederland. Na een aantal besprekingen werd besloten om de bovenstroomse opening van de vistrap af te sluiten met een in een metalen raamwerk gespannen fuik, zodat alle optrekkende vis gevangen zou kunnen worden. Het RIVO zou de vangstinstallatie ontwerpen, de fuik verzorgen, het onderzoek organiseren en begeleiden en een beknopt verslag van de onderzoekresultaten leveren. Het Waterschap zou het metalen raamwerk en enige bijkomende voorzieningen verzorgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.