Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532591
Title De argusvlinder: hoe keren we de afname van een 'gewone vlindersoort'?
Author(s) Stip, A.; Wallis de Vries, M.F.
Source De Levende Natuur 117 (2016)2. - ISSN 0024-1520 - p. 46 - 51.
Department(s) Laboratory of Entomology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) 016-3723 - 016-3923
Abstract Er zijn momenteel in Nederland maar weinig vlindersoorten die zo hard
achteruitgaan als de Argusvlinder (Lasiommata megera). In goed twintig
jaar tijd verdween maar liefst 98% van de populatie in ons land. En dat terwijl
het tot voor kort een heel ‘gewone’ vlindersoort was in een breed scala aan
biotopen. Om het tij te keren heeft De Vlinderstichting recent een beschermingsplan voor de Argusvlinder opgesteld. Met de daaruit voortkomende
maatregelen en onderzoek is nieuwe kennis opgedaan over de ecologie van de Argusvlinder en de problemen waar de soort mee kampt. In dit artikel presenteren we deze kennis. Op basis daarvan geven we richtlijnen voor het beheer van het habitat van de Argusvlinder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.