Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532748
Title Meer maatschappelijk rendement met overheidsgrond
Author(s) Nieuwenhuizen, W.; Kruit, J.; Kamphorst, D.A.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 74 (2018)1. - ISSN 0166-3534 - p. 32 - 35.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Biodiversity and Policy
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Stel je hebt als overheid landbouwgrond in bezit dat je pas over een aantal jaren nodig hebt. Wat doe je dan? Precies, je verpacht de grond aan een agrarisch ondernemer
tegen een zo hoog mogelijke prijs. Tegelijkertijd heb je beleidsdoelen geformuleerd voor het verbeteren van milieukwaliteit, de bescherming van grondwater,
een duurzamere landbouw, het bevorderen van biodiversiteit en het welbevinden van mensen. Worden hier kansen gemist?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.