Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532917
Title Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in de regionale wateren
Author(s) Groenendijk, P.; Boekel, E.M.P.M. van
Source Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2017)december. - p. 24 - 27.
Department(s) Sustainable Soil Use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
About In een deel van de regionale waterlichamen voldoen de stikstof- en/of fosforconcentraties nog niet aan de normen van een goede ecologische toestand. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de uit- en afspoeling uit landbouwgronden. Door het kwantificeren van verschillende bronnen is per waterlichaam berekend hoeveel de uit- en afspoeling verminderd zou moeten worden. Landelijk gemiddeld is dit 10 à 20% voor stikstof en 10 à 40% voor fosfor. Voor een viertal maatregelen (aanpassing teeltplan in het zuidelijke zandgebied, bodemverbetering, verbetering nutriëntenbenutting en drainage) is met modellen verkend wat het effect zou kunnen zijn op de uitspoeling van stikstof en fosfor. Met een combinatie van de maatregelen lijkt in de zandgebieden de opgave voor een groot deel van de regionale waterlichamen haalbaar. De maatregelen hebben slechts een gering effect op de uit- en afspoeling van fosfor. Voor fosfor zijn andere en/of aanvullende maatregelen nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.