Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 533028
Title Competentietoetsing
Author(s) Gulikers, J.T.M.; Benthum, N.M.M. van
Source In: Toetsen in het hoger onderwijs / van Berkel, H., Bax, A., Joosten-ten Brinke, D., Houten : Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 9789036816786 - p. 227 - 239.
DOI https://doi.org/10.1007/978-90-368-1679-3_18
Department(s) WASS
Education and Learning Sciences
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2017
Abstract Wat is competentietoetsing? Wanneer is het relevant en hoe ziet het er dan uit? Competentietoetsing geeft zicht op: (1) het vermogen van de student om kennis, vaardigheden en houdingen te integreren in adequaat professioneel handelen in beroepsrelevante situaties; (2) de bewuste beheersing van de competenties; en (3) het ontwikkelvermogen van de student. Om deze drie onderdelen te kunnen realiseren, is bij de inrichting van competentietoetsing allereerst een outputgerichte aanpak nodig. Dit start bij een analyse van wat de arbeidsmarkt van afgestudeerden vraagt. Deze analyse geeft input voor het ‘wat’ van de competentietoets (=de inhoud, ‘wat’ wil je van studenten zien/horen/lezen) om van daaruit vorm te gaan geven aan het ‘hoe’ (=de toetsvorm). Authentiek toetsen, het belang van beoordelingscriteria, integreren van formatief en summatief toetsen en het gebruik van rubrics komen ook aan bod als relevante aandachtspunten voor competentietoetsing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.