Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 533543
Title Pilots never fail, but they never scale : Workshop Samenwerken aan Agrarisch Waterbeheer
Author(s) Breman, B.C.; Zeventer, van, Wilbert; Moorsel, van, Bart
Event Najaarsconferentie POP3, 2016-11-17/2016-11-17
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2016
Abstract Bas Breman heeft onderzoek gedaan naar de faal- en succesfactoren van pilotprojecten op het gebied van waterbewust boeren, waarbij bovenwettelijke maatregelen genomen worden. Daaruit komt naar voren dat kleinschalige projecten, waarin maatwerk mogelijk is en belanghebbenden met elkaar in gesprek zijn en elkaars vertrouwen winnen leidt tot enthousiasme, speelruimte en succes. In dit soort projecten zijn de getroffen maatregelen wel belangrijk, maar staat eigenlijk de mens centraal. Om het succes van de pilots te verspreiden beveelt hij aan om goed aandacht te besteden aan de communicatie over deze projecten. In 2013 is gestart met DAW waarbij verbetering van waterkwaliteit moet leiden tot hogere landbouwopbrengst. Na een ambitieuze start is de discussie door allerlei oorzaken blijven hangen. Bas geeft aan dat landelijke uitvoering via het POP met Europese regelgeving en de verschillende geografisch en fysieke maatregelen in de provincies nog geen uitnodiging lijkt voor de belanghebbenden. Daarnaast spelen bij een regionale aanpak ook nog andere belangen. Volgens Bas is het DAW niet mislukt, maar vraagt het nog veel afstemming, uitwisseling en verbinding tussen verschillende sectoren en actoren. Zijn pleidooi is om voorbij 2020 te kijken en nu vooral te investeren in het wijzigen van de mindset. Maatregelen binnen Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) hebben potentie, maar zijn nog niet voldoende uitgewerkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.