Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 533613
Title Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen
Author(s) Melman, T.C.P.; Buij, R.; Koffijberg, K.
Source De Levende Natuur 118 (2017)6. - ISSN 0024-1520 - p. 216 - 219.
Department(s) Animal Ecology
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2017
Abstract Overwinterende ganzen trekken in het beleid veel aandacht. Met name in de
noordelijke provincies houdt de toename van de brandgans (Branta leucopsis) de
gemoederen bezig. De provincies streven een beleid na dat overlast voor boeren
en voldoen aan internationale verplichtingen in balans houdt. Zij hechten sterk
aan draagvlak en overleggen intensief met alle betrokkenen (agrariërs, jagers,
terreinbeheerders, natuurbeschermers). Over het algemeen blijken de ideeën over effectieve reductie van schade sterk uiteen te lopen bij verschillende belangengroepen. Agrariërs hebben weinig fiducie in de werking van opvanggebieden. Ecologen stellen dat populatiereductie door afschot niet tot evenredige schadereductie leidt. Hoe hier verder te komen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.