Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534174
Title Verbeteringsopties BiJo: Inventarisatie naar verbeteringen van het elektriciteitsverbruik en de warmtebalans bij een gesloten kas
Author(s) Raaphorst, M.G.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Vertrouwelijke rapporten 5021) - 20
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - energiebesparing - elektriciteit - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - ventilatoren - greenhouse horticulture - energy saving - electricity - air conditioning - artificial ventilation - ventilators
Categories Greenhouse Technology
Abstract Mogellijkheden tot reductie van het elektra verbruik van de gesloten kas installaties bij BiJo. Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van Kas als Energiebron bij BiJo geïnventariseerd waar in de gesloten kas kan worden bespaard op het elektriciteitsverbruik en hoe kan worden voorkomen dat de aquifers te ver afkoelen. Hiervoor is gesuggereerd dat de ventilatoren in de gesloten kas minder vaak hard moeten draaien en dat extra warmte wordt geoogst in de open kas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.