Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534204
Title Duurzaam bodembeheer alleen mogelijk door samenwerking van alle partijen
Author(s) Postma, J.
Source Gewasbescherming 48 (2017)2/3. - ISSN 0166-6495 - p. 89 - 89.
Department(s) PE&RC
Biointeractions and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Ruim 150 deelnemers bezochten de themadag ‘Beter
Bodembeheer de diepte in’ donderdag 6 april in
Nijkerk. De brede belangstelling van beleidsmakers,
boeren, onderzoekers, adviseurs, onderwijs en toeleveranciers
tekende de grote interesse voor duurzaam bodembeheer
in Nederland. In het plenaire ochtendprogramma
zei Emeritus hoogleraar bodembiologie
Lijbert Brussaard dat wereldwijd een radicale omslag
nodig is in de manier waarop we de gehele voedselketen
organiseren. De manier waarop we met onze bodem
omgaan speelt hierin een centrale rol. Er kan alleen een
verandering plaatsvinden als alle betrokken partijen,
beleid, boer, ketenpartijen, consument, onderwijs en
onderzoek hierin samenwerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.