Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534460
Title Vliegen weren met gaas tegen Campylobacter
Author(s) Ellen, H.H.; Ploegaert, J.P.M.
Source De Pluimveehouderij 47 (2017). - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
Department(s) Livestock & Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Voor het weren van vliegen om besmetting met campylobacter te voorkomen is op twee vleeskuikenbedrijven gaas aangebracht voor de luchtinlaat. De vraag was of dit gaas mogelijk de ventilatiehoeveelheid beïnvloedt. Hier kun je aan rekenen en ook meten. Resultaten van beide acties geven inzicht en laten zien dat er op de onderzochte bedrijven geen negatief effect bestaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.