Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534750
Title Groene initiatieven voor dagbesteding in de stad
Author(s) Hassink, J.; Vaandrager, L.; Bruin, S.R. de; Buist, Y.; Lindhout, M.
Event Natuur & Gezondheid, Nijkerk, 2017-11-16/2017-11-16
Department(s) Health and Society
WASS
Land Use and Food Security
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2017
Abstract Voorzieningen voor dagbesteding sluiten niet altijd aan op de wensen en mogelijkheden van mensen met dementie. Dagbesteding op een zorgboerderij blijkt een voorziening die mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak wel aanspreekt. Gezien deze positieve ervaringen is er interesse voor vergelijkbare plekken in steden. Dit gebeurt steeds vaker in de vorm van stadsboerderijen, buurttuinen die worden opgezet door wijkbewoners en zorginstellingen die hun tuin openstellen voor thuiswonende mensen met dementie in de buurt. Er is echter nog weinig bekend over deze initiatieven. Hoe zien deze groene initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en de wijk? Wat zijn sterke en zwakke punten? Hoe zijn dergelijke initiatieven te financieren?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.