Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535980
Title De provincie als innovator
Author(s) Veen, Mark P. van; Veenenbos, Harm; Roncken, P.A.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 34 (2017)4. - ISSN 0169-6300 - p. 198 - 203.
Department(s) Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Keyword(s) transities, ruimtelijke kwaliteit, participatie, Omgevingswet - landschap - ecologie - omgevingswet - transities
About Zal Nederland in 2050 nog lijken op het Nederland van nu? In veel opzichten waarschijnlijk niet. Tegen die tijd zal Nederland de energietransitie achter de rug hebben en hernieuwbare energie opwekken waar het maar kan. Ons land heeft zich aan de klimaatverandering aangepast. En er zullen nieuwe woon- en werkomgevingen zijn ontstaan. Hoe kunnen de provincies zorgen dat deze veranderingen en opgaven kwalitatief goed vorm krijgen en hoe betrekken zij initiatiefnemers, bewoners en gebruikers daarbij?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.