Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535981
Title Omgevingskwaliteit als provinciale missie
Author(s) Roncken, P.A.; Beunen, R.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 34 (2017)4. - ISSN 0169-6300 - p. 161 - 167.
Department(s) Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Strategic Communication
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2017
Keyword(s) ruimtelijke kwaliteit, landschap, decentralisatie, juridisering, integraliteit - landschap - ruimtelijke ordening - juridisering - provincies
Abstract In de afgelopen eeuw is de rijksoverheid zich steeds nadrukkelijker met de inrichting van Nederland en de kwaliteit van ruimte, natuur en landschap gaan bemoeien. Aan die ontwikkeling is in het afgelopen decennium een eind gekomen. En het ruimtelijke beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar de provincies. In dit artikel schetsen we een aantal processen die deze omslag hebben ingeleid en reflecteren we op de gevolgen hiervan voor het sturen op landschappelijke kwaliteit via ruimtelijke ordening.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.