Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 536296
Title Adaptief monitoren : Versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Verdonschot, R.C.M.; Lee, G.H. van der; Baat, M.L. de
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 2018 (2018)1. - ISSN 0169-6300 - p. 58 - 65.
Department(s) Water and Food
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Bij adaptief monitoren van oppervlaktewateren wordt in de monitoringscyclus iteratief de kennisbasis versterkt en het beheer verfijnd. Naast dit lerend monitoren wordt ook een omslag gemaakt van het beschrijven van patronen naar het begrijpen van processen. Zo kunnen steeds beter locatiespecifieke en doelgerichte kosteneffectieve maatregelen worden genomen. In dit artikel laten we zien welke nieuwe ontwikkelingen in kennis en instrumenten bijdragen aan adaptief monitoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.