Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 536352
Title Richtlijn takbreuk populier : Landelijke richtlijn te gebruiken voor vervangingsplannen populieren in de stedelijke omgeving
Author(s) Kuik, Fons van; Prooijen, Gerrit Jan van
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 2018-04) - 19
Department(s) OT Team Fruit-Bomen
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) is een richtlijn ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het beoordelen van populieren. Deze richtlijn richt zich specifiek op het aspect takbreuk. Bij bepaalde typen populier kunnen ogenschijnlijk gezonde takken een verhoogd risico op takbreuk opleveren. Bij een periodieke boomveiligheidscontrole wordt doorgaans onvoldoende op deze specifieke problematiek gelet. Aanvullende kennis en informatie is noodzakelijk voor een goede beoordeling van populieren op dit risico. De richtlijn, die bestaat uit acht stappen, reikt hiervoor aanknopingspunten aan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.