Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537344
Title De invloed van het gehalte aan afslibbare delen en andere factoren op de optimale pH van kleigrond
Author(s) Boskma, K.
Source Wageningen : [s.n.] (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 692) - 47
Department(s) Institute for Soil Fertility
Publication type Research report
Publication year 1967
Keyword(s) zware kleigronden - nederland - bodemaciditeit - bodem ph - bodemtextuur - bodemtypen - clay soils - netherlands - soil acidity - soil ph - soil texture - soil types
Abstract Een overzicht van de betekenis van verschillen in kalktoestand voor de opbrengst van de gewassen op kleigrond in Nederland is in 1948 gegeven door CASTENMILLER. Dit overzicht heeft betrekking op ca. 80 oogstjaren van in totaal 25 proefvelden. Van die 80 oogstjaren zijn er 44 afkomstig van proeven in de provincie Groningen, 16 in Zeeland en 20 in de rest van het land. Daar de gegevens op verschillende gewassen betrekking hebben, oordeelt CASTENMILLER dat op grond hiervan slechts beperkte conclusies kunnen worden getrokken. Daar er behoefte bestaat aan verdere detaillering en versteviging van het bekalkingsadvies voor kleigrond, werden de na 1946 verkregen gegevens verzameld en samengevat. In dit verslag worden de resultaten van deze studie beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.