Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537551
Title Pachtnormen 2018 : Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen
Author(s) Silvis, H.J.; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J.
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-055) - ISBN 9789463432849 - 25
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. Voor los bouw- en grasland is de gemiddelde grondbeloning in de periode 2012-2016 lager uitgevallen dan in de periode 2011-2015, vooral door de zeer matige resultaten van de melkveehouderij in 2016. Hierdoor dalen de pachtnormen 2018 ten opzichte van de pachtnormen 2017 in dertien van de veertien gebieden. De veranderpercentages voor pachtcontracten afgesloten voor 1 september 2007 lopen uiteen van -34 voor het Zuidelijk veehouderijgebied tot +7 voor de IJsselmeerpolders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.