Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537740
Title De dilemma’s van niet-gecoupeerde staarten
Author(s) Duteweerd, Theo
Source Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
Department(s) PRC Sterksel
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2017
Keyword(s) animal welfare - animal production - pigs - animal health - animal behaviour - legislation - policy
Categories Animal Health and Welfare
About Tijdens de uitrolfase van de verklaring hebben meerdere politieke partijen tevergeefs geprobeerd de staatsecretaris alsnog te bewegen een einddatum voor het niet-couperen in te stellen. Door achter de verklaring en de roadmap te blijven staan, is dat er tot nu toe dus nog niet van gekomen. Maar de druk is er wel, ook vanuit Brussel. Daar kijkt men al hoe de diverse lidstaten omgaan met het verbod op couperen; wat ondernemen de varkenshouders en hun begeleiders daar om ervoor te zorgen dat couperen niet meer nodig is?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.