Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537820
Title Aanzet tot milieuprioritering van diergeneesmiddelen uit dierlijke mest
Author(s) Lahr, J.; Wipfler, L.; Bondt, N.; Koeijer, T. de; Berendsen, B.; Hoeksma, P.; Overbeek, L. van; Mevius, D.
Source Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2017)december. - p. 8 - 11.
Department(s) Animal Ecology
Environmental Risk Assessment
Innovation- and Risk Management and Information Governance
WIAS
Performance and Impact Agrosectors
VLAG
BU Veterinary Drugs
Livestock & Environment
Biointeractions and Plant Health
PE&RC
Bacteriology & Epidemiology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract De toepassing van drijfmest op akkers en grasland kan leiden tot verspreiding van diergeneesmiddelen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater. Voor de 20 meest gebruikte antibiotica en antiparasitica in twee Nederlandse veehouderijsectoren, de intensieve varkens- en de kalverhouderij, hebben wij gebruiksgegevens en stofeigenschappen verzameld, zowel door middel van eigen metingen als uit de openbare literatuur. Met deze gegevens is voor deze stoffen de kans om de periode van mestopslag te overleven en vervolgens - na toepassing op het land - de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater en persistentie in de bodem beoordeeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.