Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538023
Title Herhaling is geen verspilling
Author(s) Fischer, Arnout
Source Herhaling is geen verspilling, De Volkskrant, p. 24, 2018-05-29
Department(s) WASS
Marketing and Consumer Behaviour
Publication type Media appearance
Publication year 2018
Abstract

Herhaling is geen verspilling

Veel vindingen in de moderne wetenschap worden ontkracht. Goede wetenschap koppelt nieuwe ontdekkingen aan precies uitzoeken hoe goed die ontdekking is. Dat komt vaak neer op twee stappen vooruit, en een stap terug. Herhalingsonderzoek is essentieel om uit te zoekem welke stap teruggezet moet worden.

De valversnelling die Tonie Mudde in Sir Edmund (26 mei) noemt is hier een mooi voorbeeld van. De impetustheorie , het idee dat iets pas gaat vallen als de beginsnelheid is uitgeput, is lang dominant geweest. Dit zien we nog in tekenfllms, bijvoorbeeld als Wile E. Coyote over de rand van een ravijn rent, vertraagt, blijft hangen en dan recht naar naar beneden valt.

Het waren herhalingen van val-experimenten door Galileo en anderen waardoor deze theorie werd verworpen. Gelukkkig werden die herhalingsstudies niet als verspilling van geld, energie en denkkracht gezien.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.