Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538060
Title Grasklaver in vaste bedden : Meer opbrengst en meer winst door vaste rijpaden bij teelt van grasklaver
Author(s) Balen, D.J.M. van
Source Ekoland 38 (2018)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About Vaste rijpaden in akkerbouw levert voordelen voor de bodemkwaliteit en daarmee ook vaak betere opbrengsten. Biologische veehouders hebben voordeel bij een goede opbrengst en kwaliteit van grasklaver in vruchtwisseling. Akkerbouwers die met dit systeem werken en grasklaver in hun bouwplan opnemen lopen tegen het probleem aan dat akkerbouw met vaste rijpadensysteem en graslandmechanisatie niet op elkaar zijn afgestemd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.