Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538243
Title Platvis in beeld : Stimulans voor netinnovatie in de tongvisserij
Author(s) Molenaar, P.; Dammers, M.; Rijn, J. van
Source IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C026/18) - 20
Department(s) Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Het project ‘Platvis in Beeld’ heeft als doel visserij sector voorzien van fundamentele kennis van visgedrag in netten door het maken van onderwater opnamen in een Pulsnet. Met deze opnamen kan men het gedrag van de verschillende vissoorten in een net bestuderen en nieuwe ideeën opdoen voor het gericht ontwikkelen van een selectiever visnet voor de tongvisserij. Er is een stapsgewijze methode toegepast om gericht naar helder beeldmateriaal van visgedrag toe te werken. De ideeën zijn eerst getest in een schaalmodel om op basis van deze ervaringen het in de praktijk op zee uit te voeren. Vervolgens zijn met behulp van deze netaanpassingen onder de juiste omstandigheden onderwater video opnamen gemaakt in het net aan boord van twee puls kotters. De beelden zijn geselecteerd, bewerkt en online beschikbaar gemaakt voor de het bredere publiek. De verzamelde videobeelden van vis in het pulsnet zijn visueel geanalyseerd om de verschillen in gedragingen de gevangen soorten te beschrijven. Hieruit blijkt dat dat de waterstroom een aanzienlijke invloed heeft op het gedrag van de vissen in het net. De meeste gevangen platvissen hebben te weinig zwemcapaciteit om actief te zoeken naar een ontsnappingspaneel voordat ze in de kuil van het net komen. Uit de gemaakte beelden blijkt dat tong sterker is en een grotere zwemcapaciteit heeft. Hierdoor is tong in staat om tegen de stroming in te zwemmen. Waarschijnlijk kunnen toekomstige ontwikkelingen van selectieve netten voor deze visserij zich daarom beter richten op het scheiden en opvangen van tong
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.