Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538288
Title Sociaal-economische gevolgen van een totaal verbod van pulsvisserij voor de Nederlandse visserijsector
Author(s) Zaalmink, Wim; Hoekstra, Geert; Mol, Arie; Strietman, Jan
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-044) - 35
Department(s) Innovation- and Risk Management and Information Governance
Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Deze nota beschrijft de omvang van de pulsvisserij in Nederland, en de sociaal-economische gevolgen wanneer de Nederlandse pulskotters moeten omschakelen naar de boomkorvisserij. De pulsvloot is voor de Nederlandse visserij van groot belang. Als alle pulskotters omschakelen naar boomkor resulteert dat in een forse verlaging van het economisch rendement. Bij lagere schol- en tongprijzen en hogere brandstofprijzen, vergelijkbaar met die in de periode 2012-2014, zou het gemiddelde nettoresultaat nihil zijn. In deze situatie zal de helft van de kotters zelfs een negatief resultaat behalen. Deze afname van de financiële resultaten heeft de volgende effecten op de economie van de visserij: door de negatieve resultaten zal de continuïteit van bedrijven in het geding komen, door de lage deellonen zal het moeilijk zijn gekwalificeerde bemanning aan boord te krijgen, door de afname van het financiële resultaat zal er minder of geen ruimte meer zijn voor vervanging en vernieuwing
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.