Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538343
Title Mens-dier chimaeren, het onnatuurlijkheidsargument en de naturalistische drogreden
Author(s) Jochemsen, H.
Source Podium voor Bio-ethiek 24 (2017)1. - p. 31 - 34.
Department(s) Philosophy
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract In het begrip ‘(on)natuurlijk’ zijn feitelijke en normatieve dimensies te onderscheiden. ‘Natuurlijk’ in de normatieve betekenis wijst op: volgens de eigen aard van iets, als ‘passend bij een bepaald verschijnsel of wezen’. Met behulp van deze betekenis kan worden verdedigd dat mensen en dieren, zoals in het geval van chimaeren, niet met elkaar vermengd moeten worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.