Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538508
Title Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven­
Author(s) Eekeren, N. van; Wit, J. de; Evers, A.; Haan, M. de
Source V-focus 15 (2018)3. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
Department(s) Livestock & Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Voor een verbetering van organische stof en bodemkwaliteit op minerale gronden is het streven naar een landgebruik van 60% blijvend grasland met 20% gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met mais een belangrijke stap. In V-focus december 2016 is uitgerekend dat dit voor een bedrijf met 18.000 kg melk per ha een plus oplevert van 7.000 euro op jaarbasis. De vraagt dient zich aan hoe dit uitpakt bij een hogere intensiteit. Vanuit de Carbon Valley-projecten is dit berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.