Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538559
Title Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
Author(s) Hassink, J.; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde; Buist, Yvette
Source Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
Department(s) Land Use and Food Security
Publication type Research report
Publication year 2018
Keyword(s) well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
Categories Social Care
About Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er is steeds meer kennis beschikbaar over de waarde van dagbesteding en 24-uurs zorg op zorgboerderijen. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat zorgboerderijen een waardevolle voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie. Deze kennis is echter nog onvoldoende bekend bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en onderwijsinstellingen. De verwachting is dat deze kennis relevant kan zijn voor de beleidsvorming van deze partijen en het vormgeven van lokale samenwerkingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.