Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538591
Title Kalverdrijfmest in bossen van balsempopulieren en zwarte balsempopulieren in Noord-Brabant
Author(s) Burg, J. van den; Schoenfeld, P.H.; Kreij, J.L. van
Source Populier 22 (1985)2. - ISSN 0166-7491 - p. 36 - 41.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1985
Keyword(s) stalmest - kunstmeststoffen - boomkwekerijen - bosbouw - salicaceae - drijfmest - noord-brabant - farmyard manure - fertilizers - forest nurseries - forestry - salicaceae - slurries - noord-brabant
Abstract Door het rijksinstituut "De Dorschkamp" is onderzoek verricht over de vraag of deze bemesting de houtproduktie ten goede komt en of de mestverspreiding al of niet tot structuurbederf van de bodem leidt. Opzet en uitvoering van de proeven over 1977 en 1978 zijn weergegeven. Geconcludeerd wordt dat bemesting met kalverdrijfmest de groei en gezondheidstoestand van balsempopulieren en zwarte-balsempopulieren kan verbeteren, mits aan een aantal voorwaarden betreffende het uitrijden van de mest wordt voldaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.