Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538745
Title Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? : Handleiding voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf
Author(s) Selin Norén, Isabella; Cuperus, Fogelina; Kistenkas, F.H.; Bruil, Willem; Wieringa, H.; Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.; Sukkel, W.
Source Wageningen : Wageningen University & Research - 8 p.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
WASS
Regional Development and Spatial Use
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2018
About U bent agrarisch ondernemer, en u wilt bomen planten op uw bedrijf. Niet één boom, maar een hele rij, of vele rijen in combinatie met akkerbouw of grasland. Eén van de grootste obstakels die u er mogelijk van weerhoudt om bomen te planten is wellicht de onduidelijkheid rondom de wet- en regelgeving. De huidige regels zijn niet ingericht om agroforestry te ondersteunen waardoor het een ingewikkelde zaak lijkt. Omdat elke wet met betrekking tot bomen een eigen ingang en doel heeft en omdat ze allemaal onafhankelijk van elkaar zijn moeten we ze apart bekijken. In deze factsheet geven we nadere uitleg over de wet- en regelgeving waarmee u te maken kunt krijgen bij het planten van bomen of houtige gewassen. In deze handreiking ligt de focus op agroforestry in de zin van mengteelten op landbouwgrond, en daarmee laten we voedselbossen, boslandbouw en randbeplantingen van bomen buiten beschouwing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.