Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538971
Title Zicht op weerbaarheidsstoffen geeft tal van nieuwe mogelijkheden : eco-metabolomics methode brengt weerbaarheid in kaart
Author(s) Leiss, K.A.; Heuvelink, E.; Kierkels, T.
Source Onder Glas 15 (2018)2. - p. 13 - 15.
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
Horticulture & Product Physiology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
About Waarom zit de ene plant onder de trips, terwijl de andere nauwelijks vatbaar lijkt? Langzamerhand komt er meer zicht op de rol die inhoudsstoffen spelen bij de weerbaarheid en welke stoffen het meest bijdragen. Nuttige informatie voor veredelaars, maar ook met teeltmaatregelen zijn de gehaltes te verhogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.