Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539094
Title Pathogenen in dierlijke mest: Riskant?
Author(s) Os, J. van; Hoeksma, P.; Mevius, D.J.; Overbeek, L.S. van; Engelen, E. van; Lahr, J.
Source Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 2018 (2018)5. - p. 47 - 52.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Animal Ecology
Bacteriology & Epidemiology
Livestock & Environment
Biointeractions and Plant Health
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Door aanscherping van mestgebruiksnormen worden transport en verwerking van dierlijke mest in Nederland steeds noodzakelijker. Dat leidt tot een afname van de Milieubelasting door mineralen in de mest, maar wat betekent het voor de veiligheid? bij de Q-koortsepidemie kon een verband worden gezien met het uitrijden van mest van besmette bedrijven. Bestaat dit risico nog steeds en hoe zit het eigenlijk met andere ziekteverwekkers? Uit een verkennende brainstorm met deskundigen blijkt dat we momenteel niet geconfronteerd worden met grote risico's. Wel zijn er punten naar voren gekomen die de aandacht verdienen om deze risico's beperkt te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.