Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539177
Title Instrumenten voor duurzaam bodembeheer : een overzicht
Author(s) Molendijk, Leendert; Wolf, Pieter de; Wesselink, Marie
Source Lelystad : Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport WPR-740) - 37
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Economie en Nematoden
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Het rapport geeft een overzicht van 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer, beschikbaar voor Nederlandse gebruikers in de akkerbouw en/of melkveehouderij. Een aantal richt zich op het meten van bodemkwaliteit, een deel is beslissingsondersteunend/adviserend en enkele instrumenten zijn gemaakt om het bodembeheer te verantwoorden. De meeste instrumenten werken aan de (chemische) bodemvruchtbaarheid, naast een groep instrumenten die chemische, fysische en/of biologische aspecten combineert. Slechts een klein aantal richt zich uitsluitend op fysische of biologische bodemkwaliteit. Eén van de doelen van dit rapport is dat het lezers helpt de weg te vinden naar de instrumenten die voor hen meerwaarde bieden. De verwachting is dat ook op bodemgebied er in hoog tempo meer applicaties beschikbaar komen, variërend van een eenvoudige één-vraag één-antwoord app tot de integrale Decision Support Systems toegesneden op perceelsniveau. Dit rapport kan ontwikkelaars en aanbieders helpen om hun instrumenten goed te positioneren, samenwerking te zoeken en losse tools beter te integreren. Daarnaast roepen we alle betrokkenen op om aandacht te besteden aan de benodigde kennis van gebruikers, zodat instrumenten effectief gebruikt kunnen worden om het bodembeheer te verbeteren. Daar ligt wat ons betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, sector en bedrijfsleven: door regievoering kunnen middelen voor ontwikkeling van instrumenten effectiever worden ingezet en in combinatie met kennisontwikkeling bij gebruikers kunnen ontwikkelde instrumenten beter en sneller worden toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.