Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539214
Title Boer zoekt toekomst
Author(s) Wiskerke, Han
Source Boer zoekt toekomst, NPO1 Spraakmakers, 25:47 min., 2018-06-19, https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/460218-boer-zoekt-toekomst
Department(s) WASS
Rural Sociology
Publication type Media appearance
Publication year 2018
Abstract

Met deze speciale uitzending van Spraakmakers komen we vanochtend vanaf de boerderij van Arend Heida in de Flevopolder. Aanleiding is een groot onderzoek van dagblad Trouw, waarin boeren aangeven dat ze graag meer rekening willen houden met natuur, milieu en ons landschap. Alleen, dat vergroenen is lang niet altijd makkelijk blijkt. In het eerste deel van deze uitzending praten we over de uitkomsten van het onderzoek van Trouw met Hans Marijnissen, Han Wiskerke en boeren Johan Leenders, Heleen Lansink, Arend Heida en Harry Schreuder

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.