Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539750
Title Nieuwe roofwants beperkt vestiging Nesidiocoris tenuis in tomaat: ook positieve resultaten in roos en gerbera
Author(s) Messelink, G.J.; Leman, A.
Source Nieuwe roofwants beperkt vestiging Nesidiocoris tenuis in tomaat: ook positieve resultaten in roos en gerbera, Onder Glas, jrg. 15, nr. 4, p. 58-59, 2018-03-15, Marjolein van Woerkom, https://edepot.wur.nl/450352
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About De roofwants Macrolophus pygmaeus wordt al jaren met succes voor plaagbestrijding ingezet bij de tomatenteelt. Bij hogere dichtheden kan de predator echter schade aan de vruchten en bloemen aanbrengen. Om deze reden onderzoekt de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research nieuwe soorten roofwantsen die plagen goed bestrijden en minder kans op schade geven. De eerste resultaten van dit onderzoek stemmen hoopvol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.