Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 540710
Title ‘Als je slim tomaten teelt krijg je energiebesparing op de koop toe’: onderzoekers, adviseurs en telers delen kennis over HNT
Author(s) Gelder, A. de
Source ‘Als je slim tomaten teelt krijg je energiebesparing op de koop toe’: onderzoekers, adviseurs en telers delen kennis over HNT, Onder Glas, jrg. 15, nr. 4, p. 46-47, 2018-04-15, Pieternel van Velden, https://edepot.wur.nl/450349
Department(s) GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About De programmamakers van Kas als Energiebron zijn er duidelijk over: het grootste vruchtgroentegewas onder glas gebruikt nog te veel energie. Dat kan en moet beter en efficiënter. Tegelijkertijd levert Het Nieuwe Telen inzichten op die het klimaat bij het uiterste wortelpuntje tot bij de groeipunten in de kop van de tomatenplant verbeteren. Het raakvlak tussen doelstellingen en praktisch inzicht komt wel dichterbij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.