Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 540711
Title Welk spectrum moet een teler kiezen als hij LED-belichting overweegt: gerichter onderzoek effect lichtkleuren vergt bezinning
Author(s) Dieleman, J.A.; Gelder, A. de
Source Welk spectrum moet een teler kiezen als hij LED-belichting overweegt: gerichter onderzoek effect lichtkleuren vergt bezinning, Onder Glas, jrg. 15, nr. 3, p. 38-39, 2018-03-15, Tijs Kierkels, https://edepot.wur.nl/448119
Department(s) PE&RC
GTB Bedrijfsbureau
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About In proeven met lichtkleuren doen zich regelmatig onverwachte effecten voor. Ook telers met een hoog aandeel LED-licht komen soms rare dingen tegen. Het is echter ondoenlijk om per gewas of zelfs per ras een lichtrecept uit te dokteren. Het is tijd voor een pas op de plaats: eerst algemene wetmatigheden ontdekken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.