Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 540724
Title De waarde van maatschappelijke kostenbatenanalyses voor natuur en landschap
Author(s) Schrijver, R.A.M.; Heide, C.M. van der
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2018)146. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 7.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Green Economy and Landuse
WASS
Agricultural Economics and Rural Policy
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Om relevante effecten van overheidsprojecten
in beeld te brengen en te wegen,
wordt vaak gebruik gemaakt van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA). Een MKBA verschaft een overzicht
van de voor- en nadelen van een
voorgenomen besluit. Om verschillende
projectalternatieven goed met elkaar te
vergelijken, worden de voor- en nadelen
ervan in euro’s uitgedrukt. Wanneer de
baten van het project de kosten overschrijden,
dan gaat de maatschappij ‘erop
vooruit’ – de maatschappelijke welvaart
stijgt door het project. Voor het schetsen
van het complete plaatje is het van belang
dat ook natuur en landschap onderdeel
uitmaken van een MKBA
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.