Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 541478
Title Risicobeheerinstrumenten in het GLB : bouwstenen voor de Nederlandse positie
Author(s) Asseldonk, Marcel van; Silvis, Huib; Jongeneel, Roel; Bergevoet, Ron
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Wageningen Economic Research nota 2018-097) - 23
Department(s) Innovation- and Risk Management and Information Governance
WASS
Performance and Impact Agrosectors
International Policy
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Dit rapport analyseert op hoofdlijnen de belangrijkste bestaande en nieuwe risicobeheerinstrumenten in het GLB op eventuele toepassing in Nederland. Voor het risicobeheer zijn allerlei opties beschikbaar die vallen onder instrumenten in de eerste pijler of tweede pijler van het GLB dan wel als overige instrumenten zijn benoemd. De verordeningen van het GLB zijn slechts voor een paar instrumenten een knelpunt voor wat betreft vergroten draagvlak dan wel ontwikkelen van instrumenten. Overige knelpunten vloeien voort uit een te gering draagvlak in de lidstaat. Met name om gevolgschade via onderlinge fondsen te regelen, uitgevoerd door bijvoorbeeld Producentenorganisaties, is bereidheid van de sector en overheid noodzakelijk. Ervaringen in het verleden hebben aangetoond dat dergelijke onderlinge fondsen alleen toekomst hebben indien ze algemeen verbindend worden verklaard, dan wel wettelijk worden geregeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.