Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542254
Title Selectieve twinrig op platvis : verminderen van bijvangst en verhogen van overlevingskansen van discards
Author(s) Marlen, B. van; Molenaar, P.; Dammers, M.; Hoppe, M. van
Source IMARES (Rapport / IMARES C179/15) - 66 p.
Department(s) Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Visserijbedrijf Snoek B.V. te Urk onderzocht in samenwerking met IMARES een aangepaste twinrig met als doel selectiever te vissen op met name schol en de bijvangst van ondermaatse vis te verminderen in anticipatie op de invoering van de aanlandplicht voor discard vis per 1 januari 2016. Het twinrig net was hiervoor aangepast met een schuin ontsnappingspaneel met vierkante mazen van 180 mm en een horizontaal stuk van ruitvormige mazen van 90 mm uitkomend in een loosgat.Na een eerste test van het net in week 48 met PVC stukken in het net, wat niet succesvol bleek, werden gedurende week 49 van 2015 12 trekken met het aangepaste net naast een conventioneel net bemon-sterd op discards zonder deze PVC stukken erin. Het nieuwe net bleek niet duidelijk minder discard vis, benthos en vuil te vangen.Verder werd de visverwerkingslijn van het te gebruiken schip SC25 “Evert Snoek’’ gedeeltelijk aangepast voor een efficientere en verbeterde verwerking van zowel vis als discards. In week 50 werden beschadig-ingsklassen en -scores bijgehouden van schol gehaald uit een aangepaste stortbak (met water en lucht-toevoer) vergeleken met een conventionele oude stortbak. Er bleek nog geen duidelijk verschil in beschadiging.Er werd ook onderzocht of de mogelijkheid bestaat om een gedeelte van het proces te automatiseren zodat de overlevingskans van de discards aanzienlijk kan worden verhoogd. Op 16/12/2015 werd door de leverancier van het geautomatiseerde vissorteersysteem een demonstratie dag georganiseerd voor de opdrachtgever en partners, waarbij IMARES was vertegenwoordigd. Het systeem bleek de volgende vissoorten afzonderlijk te kunnen herkennen als de vis niet op elkaar op de band ligt: 1) schar, 2) schol, 3) tongschar 4) overige. Het systeem biedt dan ook potentie om op zee het verwerkingsproces van verschillende vissoorten aanzienlijk te versnellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.