Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542302
Title Bezoekers open dag Proeftuin Randwijk beoordelen de smaak van Reine Victoria geteeld op verschillende onderstammen
Author(s) Ravesloot, M.B.M.; Heiden, Alma van der
Event Open dag Proeftuin Randwijk 2018, Randwijk, 2018-08-17/2018-08-17
Department(s) OT Team Fruit-Bomen
Publication type Poster (professional)
Publication year 2018
About In de Nederlandse teelt van pruimen worden diverse ‘semi - dwarfing ’ en ‘ dwarfing ’ onderstammen gebruikt. Onderstammen als VVA - 1 en WUR S766 bieden nieuwe mogelijkheden de teelt verder te intensiveren. De vergroeide combinatie van onderstam en entras geeft een specifieke en unieke boom, die leidt tot verschillen in bijvoorbeeld oogstmoment, productiviteit, kleuring, vruchtgrootte en ziektegevoeligheid. Of een consument in algemene zin het verschil kan proeven tussen pruimen geteeld op deze nieuwe onderstammen is onbekend. In een eerste beperkte en oriënterende smaaktoets op de open dag van Proeftuin Randwijk op 16 augustus 2018 is nagegaan of bezoekers verschil in smaak konden opmerken bij gebruik van verschillende onderstammen voor het hoofdras Reine Victoria.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.