Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543193
Title TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens
Author(s) Ellen, H.H.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
Department(s) Livestock & Environment
Publication type Brochure
Publication year 2018
Keyword(s) animal welfare - animal production - poultry - broilers - climate - energy - animal health
Categories Animal Health and Welfare
About Een TerraSea-stal bespaart zo’n 60% op verwarmingskosten door een slimme combinatie van bodemenergie en warmteterugwinning via de luchtwasser en uit de vloer. Het verbeterde stalklimaat zorgt tevens voor minder luchtweg- problemen en voetzoollaesies. Ten opzichte van een emissiearm systeem met interne luchtcirculatie levert de TerraSea een voordeel op van € 37,50 per 100 kuikens per jaar. Bovendien beperkt de luchtwasser de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur aanzienlijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.