Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543286
Title Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ : Definitieve versie april 2016
Author(s) Kruize, Hanneke; Hermans, C.M.L.
Source Bilthoven : RIVM - 18 p.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Publication type Brochure
Publication year 2016
Keyword(s) nature - health - towns - plantations - leisure services - well-being - air quality
Categories Human Population
Abstract De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
– de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.