Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543478
Title Uitplaatsing van grote grazers uit de Oostvaardersplassen : Een quickscan van potentiële uitzetgebieden
Author(s) Grift, Edgar van der; Schotman, Alex; Jansman, Hugh; Groot, Arjen de
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2903) - 33
Department(s) Animal Ecology
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Op verzoek van de provincie Flevoland is en verkenning uitgevoerd gericht op het vinden van herplaatsingsgebieden voor overtollige paarden, runderen en herten uit de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn zes ecologische criteria geformuleerd die de provincie kan gebruiken bij het maken van een keuze tussen herplaatsingsmogelijkheden. Naast de door Provincie aangedragen contacten in Nederland en het buitenland zijn zeventien Nederlandse partijen en koepelorganisaties benaderd en nog eens vijf buitenlandse. In totaal werden enkele honderden email adressen benaderd. Aan de tientallen serieuze kandidaten die dit opleverde werd een vragenlijst gestuurd en/of deze zijn telefonisch benaderd. Na verwerking van de respons resulteerden acht potentiële herplaatsingsgebieden, waarvan één in Nederland; deze worden in dit rapport beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.